FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  1991.00.00 Voivodeni, festival

Culegători:  Tötszegi András "Cucus"
Informatori:  

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR

Tétel
Dallam
Táncszakasz