FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  1960.11.13 Szentmihályhegy, culegere organizată

Culegători:  Eperjessy Ernő
Informatori:  Balogh Ferenc (Kótaj; beszéd)

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR