FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  1982.00.00 Görbepataka, culegere organizată

Culegători:  Deák Márton, Kallós Zoltán
Informatori:  Bodor Györgyné Tankó Berta (Görbepataka; ének), Bodor Borbála (Görbepataka; ének)

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR