FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  1990.05.04 Cleja, nonfuncţional

Culegători:  Tötszegi András "Cucus", Kallós Zoltán
Informatori:  László András "Legedi" (Cleja; beszéd, furulya)

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR