FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  1989.08.24 Dumbrava, în funcţie

Culegători:  Tötszegi András "Cucus"
Informatori:  gyerővásárhelyiek (szokáscselekvés)

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR