FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  0000.00.00 Szentmihályhegy, culegere organizată

Culegători:  Eperjessy Ernő
Informatori:  adatközlő (Szentmihályhegy; ének), énekesek (ének, ének (2./tercelés), ének (2)), Simon Mihály (Szentmihályhegy; ének (1))

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR