FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  1962.10.20 Szentmihályhegy, culegere organizată

Culegători:  Eperjessy Ernő
Informatori:  Varga Erzsébet (Szentmihályhegy; kiáltozás), Oletics Erzsébet (Szentmihályhegy; kiáltozás), Haraszti Anna (Szentmihályhegy; kiáltozás), Balog Rozália (Szentmihályhegy; kiáltozás)

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR