FOLCLOR BAZA DE DATE ENROHU
+

DATELE CULEGERII  -  1959.00.00 Szentmihályhegy, culegere organizată

Culegători:  Eperjessy Ernő
Informatori:  Csizmadia Vincéné Musztács Katalin (Szentmihályhegy; ének)

DATELE SEGMENTULUI

STRUCTURA SEGMENTELOR